Krokom mötesplatser för äldre


Krokom krokom mötesplatser för äldre kommer ut med fyra nummer per år. Krokom idag finns också att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, i kommunhusets reception, på bibliotek, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken samt att läsa och ladda ner på Ansvarig utgivare: Ola Skyllbäck, kommunchef Telefon: E-post: Redaktör: Åsa Sjödin, kommunikationschef Telefon: E-post: Omslagsbild: Mostphoto Maria har ordet Kommunalrådet Maria Söderberg C Krokoms översiktsplan Framtidsplan antogs av kommunfullmäktige i februari.

Planen visar kommunens viljeinriktning hur vi kan främja växtkraft och utveckling i kommunens alla delar. Den ger också riktlinjer för hur kommunen ska växa och var fortsatta planeringsinsatser är angelägna samt pekar på de värden som är viktiga att uppmärksamma, skydda krokom mötesplatser för äldre bevara.

Du hittar planen på vår hemsida om du vill läsa mer. Ett område som kräver akuta insatser från central nivå är mjölkböndernas situation. Läget är mycket allvarligt och det krävs konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten i mjölkföretagen. Om ingenting görs riskerar flera bönder att avveckla mjölkproduktionen.

Äldreboende Krokom

Jag har skrivit ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med ett antal förslag till åtgärder som jag hoppas att han som minister medverkar till. Arbetet med att bygga om den gamla Konsumlokalen till en mötesplats i centrala Krokom är äntligen i gång. Det har varit en lång resa som har blivit försenad på grund av att kostnaderna blev något högre än ursprungskalkylen.

De nödvändiga besluten för att skjuta till resterande summa pengar fattades av kommunstyrelsen i februari. En viktig fråga som återstår att lösa är vad lokalen ska heta och här kommer vi att utlysa en namntävling senare i vår. Allt fler människor söker asyl i Sverige.

skara hitta sex dejta kvinnor i vessige

Det ställer Krokoms kommun inför såväl nya utmaningar som nya möjligheter. För att kunna möta dessa utmaningar ska vi ta fram en integrationsstrategi och för att den ska bli så bra som möjligt vill vi föra dialog med er kommunmedborgare. Senare i vår kommer vi att bjuda in till medborgardialog som kommer att arrangeras på olika orter runt om i kommunen. Kommunstyrelsen har sagt ja till att bygga ett nytt reningsverk i Åkersjön.

Den anläggning som finns där idag uppfyller inte de krav som numera ställs på rening av avloppsvatten. Det nya reningsverket ska dimensioneras för personer och kommer att börja byggas i sommar och vara färdigt under hösten Vårtecken! Ett krokom mötesplatser för äldre är de årliga kvalitetsmätningarna inom ramen för Kommunernas kvalitet i korthet. Mötesplats Krokom börjar ta form.

Nu börjar äntligen bygget av en mötesplats i centrala Krokom. I höst öppnas dörrarna till den nya samlingspunkten. Mötesplatsen ska bli en samlingspunkt för medborgarna i Krokom. Här blir det möjligt att låna en bok dating app i hornborga biblioteket, ta en fika i caféet eller ta del av underhållningen från exempelvis veckans Halv ett-arrangemang.

Det har varit en lång resa, men nu kan vi äntligen börja planera för invigningen. Om allt går som det ska under byggprocessen kommer mötesplatsen att öppna i samband med kulturveckan i höst, säger Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande.

Invigning i höst Bygget inleds under vecka Byggtiden är beräknad till sex månader med slutbesiktning i mitten av september. Därefter ska lokalen möbleras och biblioteket flyttas från kommunhuset innan det är dags att öppna för allmänheten. Målsättningen har tidigare varit att kunna öppna i samband med Kulturveckan, men i krokom mötesplatser för äldre ser invigningen ut att bli senare i höst.

Tidplanen är väldigt tajt och det får inte bli ett enda avbrott om vi ska kunna inviga mötesplatsen under Kulturveckan. Vi återkommer senare i vår med en tidpunkt för invigningen när vi vet mer om hur bygget flyter på, säger Jonas Bernhardsson som är projektledare.

Namntävling En viktig fråga som återstår att lösa är vad lokalen ska heta. Arbetsnamnet har varit Mötesplats Krokom, men nu är det dags att börja fundera på ett bra namn för lokalen.

löddebygden dating app dejtingsajt åstorp

Håll ögonen öppna för den namntävling vi kommer att bjuda in till senare i vår. Vi hoppas att många är med och bidrar så att vi får ett riktigt bra namn på vår nya mötesplats, säger Maria Söderberg.

Konsekvenser under byggtiden Parkeringsplatserna utanför kommunhusets personalingång på baksidan av Konsumhuset tas bort. Ljudstörningar kan uppstå under vissa perioder. Konferensrummet Almdalen kommer att stängas från och med april månad Åsa Sjödin Sveriges Kommuner och Landsting SKL har, tillsammans med ett antal kommuner, formulerat ett antal frågor som krokom mötesplatser för äldre ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna.

avesta dating apps jämjö dejta kvinnor

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Resultaten sammanställs varje år i en rapport.

Seniorboende Krokom

Resultaten för års mätning visar att Krokom har förbättrat sina resultat på samtliga frågor inom området tillgänglighet även om det fortfarande finns mycket som kan bli bättre. Trygghetsaspekten mäts dels i antal personal som besöker en person i hemtjänsten och dels i förskolans personaltäthet.

Krokom ligger bra till i båda måtten jämfört med andra kommuner i riket. När det kommer till delaktighet och kommunens information har kommunen låga värden, särskilt inom måttet medborgarinflytande.

Effektiviteten visar kvalitet i förhållande till kostnad inom områdena skola, äldreomsorg och LSS. Här ligger Krokom bra till för skolan medan kostnaden för särskilt boende är hög i förhållande till rikssnittet. För LSS grupp- och serviceboende erbjuder Krokoms kommun en god kvalitet i förhållande till ambitionsnivå. När det gäller kommunen som samhällsutvecklare visar rapporten bland annat att Krokom har fler nystartade företag än rikssnittet, en relativt hög andel förvärvsarbetande samt låg andel medborgare med försörjningsstöd.

Vi arbetar hela tiden för att bli bättre, effektivare och mer tillgängliga. Genom att mäta och följa upp kan vi dra viktiga lärdomar, säger Sara Anselmby, kanslichef. Nu har vi en samisk hemsida! Delar av krokom. Flera områden står i tur att översättas. Saemien gåetiesäjroem Biehkiem krokom.

Jienebh aamhtesh våaroej våarosne edtjebe jarkoestidh. Du som läser detta är viktig. Du känner säkert till någon person, ett företag eller en förening som gjort något bra genom åren och som bör uppmärksammas. Nomineringar ska vara inlämnade senast 31 augusti Den 2 oktober är det dags för Krokoms Guldkväll i Alsens bygdegård. Glädjande och spännande samtidigt som det givetvis förpliktigar. Det ställer höga krav på kommunal service och tillgänglighet, inte minst när det gäller utbildning och barnomsorg.

Snart möjligt att mötas på äldre­boenden i Krokom

Andelen barn i förhållande till antalet invånare är också stort vi är en barnrik kommun och för närvarande är elever inskrivna i grundskolan, från förskoleklass upp till årskurs nio, i förskolan är antalet inskrivna En av de största utmaningarna just nu är skolskjutsar, berättar Birgitta Lundgren, Barnoch utbildningschef.

Det beror på den geografi vi har. Med många byar i en vidsträckt kommun krävs det en hel del pusslande för att ordna med skolskjutsar. En förändrad lagstiftning som innebär att vi ska tillgodose behovet av skolskjutsar även vid växelvis boende innebär också att vi får stora omkostnader.

Cirka åtta procent av vår totala budget går till skolskjutsar. Många små skolor Kommunen är också unik vad det gäller antalet skolor i förhållande till elevantal, många små skolor med få elever innebär en utmaning.

träffa tjejer i kallhäll bollebygd göra på dejt

Just nu har vi god tillgång på behöriga lärare, säger Birgitta. Men med väntade stora pensionsavgångar de närmaste åren behöver vi marknadsföra oss och bli mer attraktiva för att locka fler lärare. Vissa områden växer mer än andra och i Ås har nyligen tagits beslut om ytterligare exploatering av området Sånghusvallen. Det är positivt att vi växer och blir fler samtidigt som vi ställs inför nya utmaningar, menar Birgitta.

Nuvarande förskola och skola är redan trångbodda och kommer inte att räcka till. En ny förskola med sex avdelningar är planerad och kommer att byggas i anslutning till det nya området etapp fyra i Sånghusvallen.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende är för dig som behöver vård- och omsorg dygnet runt. Ditt behov kan grunda sig i demens, annan sjukdom eller ålderdom. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår när du bor på äldreboende.

Den nuvarande förskolan kommer delvis att tas i anspråk av skolan. Resterande del av förskolan tillsammans med en kompletterande modul kommer att inrymma förskolan. Integration Mottagandet av ett stort antal asylsökande och ensamkommande barn till kommunen gör att behovet av resurser till förskola och skola har ökat.

Idag talas det hela 41 olika språk i våra förskolor och skolor, berättar Birgitta. Det innebär att vi har ett stort behov att rekrytera lärare för att kunna erbjuda modersmålsundervisning i den omfattning som krävs.

För närvarande har vi förberedelseklasser för nyanlända på Nyheden, i Föllinge och i Änge. I förberedelseklasserna får de nyanlända en första introduktion i språket och skolan under en period. Service innebär också att kunna erbjuda tillgång till bibliotek.

I Krokom rullar sedan många år Biblioteksbussen ut till byarna i kommunen som inte har bibliotek på orten. En av medborgarna högt uppskattad service som vi naturligtvis vill fortsätta med. Bussen börjar bli lite till åren och sliten så vår ambition är att snart kunna ersätta den med en ny, avslutar Birgitta Lundgren. Hur skulle de lyckas få folk att åka till denna lilla by med ganska få egna invånare?

Så kan du älska någon på avstånd - Krokoms kommun

Kostnaden var ju beräknad till cirka sex miljoner, inga småpengar precis. Men man lyckades och det är faktiskt en verklig bedrift. Bygget har krävt mycket ideellt arbete av Västbygdens byalag, som nu äger Kluksgården. Pengarna måste ju användas så att det verkligen blev en bowlinghall. Och man måste skaffa sig detaljkunskaper om alla detaljer, maskineri med mycket avancerad datorteknik, golvet på banorna, ljus och inte minst skötseln. Tänka sig att man tvättar bowlingklot och käglor varje vecka.

Hur går det då, två år efter invigningen?

Krokom idag 01/15. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

Jo, strålande. Intäkterna är cirka kronor per månad, alltså cirka 1,2 miljoner per år! Och det verkar bara öka allteftersom ryktet sprider sig om hur roligt och trevligt det är att bowla i Kluk. Hallen är öppen för spel tisdagar och torsdagar klonsdagar klfredagar kl och lördagar kl Besökarna är mycket olika sammansatta grupper.

sundsvalls gustav adolf dejting brunflo speed dating

Några exempel: Mörsils PRO spelar en timme varannan onsdag och de är 5 10 personer. Tisdagsgäng från byn, Ängegrupp varje fredag i två timmar. Grupper från Nälden, Järpen, Föllinge och After work på fredagskvällar.

Så kan du älska någon på avstånd

Handikappade kommer med buss då och då, 20 personer. Ibland ordnas turnering med 16 lag och två personer i varje lag. Vidare ordnas bowling och mat för årsdagar, politiska grupper, årsmöten, barnkalas och så vidare.

Kontakta mötesplatsledaren för information om vilka aktiviteter vi har just nu. Inför besöket behöver du föranmäla dig. Att besöka mötesplatserna kostar ingenting. Vid vissa arrangemang betalar du dock en avgift. Mer information om programmen finns på respektive ställe.

Det är alltså ett förnämligt hålligång på Kluksgården. Verksamheten sköts av fyra anställda samt ideella krafter. Vid mitt besök och samtal med bowlare och personal byttes min förvåning inför dejting för seniorer till ännu större förvåning och glädje över vilken otrolig samlingsplats bowlinghallen blivit och detta för en mycket vid omnejd.

Luncherna är rikliga och goda och kökspersonalen längtar efter ett större och effektivare kök Lycka till med fortsättningen! Det visste du inte om Kluksgården byggdes ett mejeri i Truvbacken köpte nykterhetslogen Jämtlands Värn mejeriet och gjorde om det till logelokal.

Samma år började logen köpa in böcker till ett bibliotek.

Seniorboende i Krokom | joomla-labs.com

Många fina böcker finns fortfarande kvar flyttades huset till nuvarande plats och fungerade bra ända till då huset byggdes om till i stort sett nuvarande lokal. Samma år blev biblioteket kommunalt och hela anläggningen övertogs av Västbygdens byalag invigdes bowlinghallen 9 Bedömning för lärande Sedan hösten pågår ett utvecklingsarbete i kommunens skolor i krokom mötesplatser för äldre att öka elevernas måluppfyllelse i sitt lärande.

Ett arbete som ska löpa som en röd tråd genom elevens hela skolgång. Insatser för att utveckla skolornas arbete genomförs kontinuerligt. I Krokoms kommun har samtliga skolor fokus på Bedömning för lärande. En modell som bygger på aktuell forskning och som ska skapa förutsättningar för eleverna att bli delaktiga i sitt eget lärande. Det handlar om att eleverna ska förstå målet med utbildningen. Var krokom mötesplatser för äldre befinner sig i förhållande till målet och hur de ska gå tillväga för att nå det, berättar Kajsa Eklund, verksamhetschef inom grundskolan.

På det sättet räknar vi med att höja kunskapsnivåerna. Den grundläggande idén är att skolarbetet anpassas efter elevens förmåga. Tillsammans med en trygg lärandemiljö, stödjande och uppmuntrande pedagoger ges eleverna bra förutsättningar att utveckla sina förmågor och kunskaper. Samtliga skolor i kommunen har upprättat egna handlingsplaner med tydliga mål och gemensamma visioner för hur de ska arbeta med Bedömning för lärande. Arbetet bedrivs parallellt på elev- lärar- och rektorsnivå.

Att arbeta med tidiga insatser och skapa bra övergångar mellan olika stadier ser vi som en förutsättning för att lyckas. Målet är att alla elever ska nå längre i sitt lärande och att alla pedagoger ska ha kunskap om, och tillämpa Bedömning för lärande i sin undervisning, avslutar Kajsa Eklund.

TEMA: SKOLA Nyckelstrategier Bedömning för lärande: Att tydliggöra målen för eleverna Att skapa ett effektivt klassrumsarbete Att ge feedback som utvecklar lärandet Att aktivera eleverna som resurs för varandra Att aktivera eleverna att äga sitt krokom mötesplatser för äldre Kulturskolan i Krokom Ämnen: Dans, drama, instrument, sång Lärare: Sex lärare i musik,en sångpedagog, en danspedagog, en dramapedagog. Krokom ligger över rikssnittet när det gäller antalet elever med behörighet till gymnasiet efter avslutad grundskola.

Krokoms kommun har bland de högsta resultaten i Sverige när det gäller nationella prov i ämnena svenska, matematik och svenska som andra språk i årskurs tre.

Krokoms kommun sätter upp plexiglas på äldreboenden

Det talas 41 olika språk i våra förskolor och skolor Eleverna i Trångsvikens skola tränar på Abba-låtar och ser fram emot Körslaget. I slutet av april kommer jubilerande musiker och artister att uppmärksammas i ett evenemang på Krokomshallen i Krokom.

Runt elever i årskurs 1 6 kommer att genom musik, sång, dans och ytterjärna romantisk dejt framföra valda artisters låtar för publik.