Sollerön mötesplatser för äldre


Ett nav för socknens utveckling Bakgrund Sollerö sockenförening är sollerön mötesplatser för äldre ideell förening. Den bildades den 13 november En första sockenstämma hölls den 21 januari i ett fullsatt kommunalhus. Initiativet togs på ett möte på Hembygdsgården sommaren innan i spåren av kampanjen Hela Sverige ska leva, där Sollerön deltog aktivt med en grupp knuten till Hembygdsföreningen.

Visningar: Transkript 1 Sollerö kyrka v Varmt välkomna! Kom gärna med stora fång av vilda blommor och björkkvistar. Alla barn som hjälper till med kransbindningen bjuds på glass och skjuts med häst och vagn! Böckerna Sool-Öen och Folkdräkten säljs.

På mötet diskuterades angelägna frågor och behovet av gemensamma tag för Sollerö sockens bästa. Flera stormöten hölls under hösten med brett deltagande. Fyra frågor lyftes fram som aktuella och särskilt viktiga: en ny bro mellan Sollerön och Gesunda, kommunalhusets framtid, ett bygdemuseum och Sollerö församlings självständighet.

Syfte Avsikten var redan från början att skapa ett forum eller nav för socknens utveckling där alla skulle ha inflytande. Att stimulera samverkan inom socknen och företräda bygden utåt, främst gentemot kommunen men också länsstyrelsen och andra myndigheter, som dåvarande vägverket, var de viktigaste uppgifterna.

Så här beskrivs föreningens syfte i stadgarna: Sollerö Sockenförening ska: Tillsammans med bygdens föreningar, organisationen och intressegrupper verka för gemenskap och samarbete i bygden samt utveckling av bygdens gemensamma intressen.

Verka för att öka invånarnas inflytande över planering och beslut om bygdens utveckling och därigenom stärka den lokala demokratin. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.

Allt om Siljansområdet

Organisation — sockenstämma, sockenråd, sockenkontor och arbetsgrupper Flera varianter på organisationsform diskuterades ingående. Ett alternativ var att en befintlig förening skulle axla ansvaret.

De bäst lämpade ansågs vara Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen. Ett annat alternativ var att etablera ett föreningsråd, där socknens föreningar samarbetade, men utan någon ny föreningsbildning.

Så här står det i stadgarna.

sollerön mötesplatser för äldre dejt aktiviteter i dingtuna- lillhärad

Medlem över 15 år har rösträtt. Det skulle föra tanken till en liten kommun — men förstås utan lagstadgade befogenheter och förpliktelser. Det var också viktigt att ungdomarna och de som inte var engagerade i andra befintliga föreningar gavs plats och inflytande.

  • Dating i nödinge
  • Hagby dejt
  • Dating apps i eskilstuna
  • Dating sweden askim
  • Dating sites i hallstahammar- berg
  • Tillsammans med hustrun Svea byggde han upp det som vi idag kallar Lärkastugan på Klikten i Sollerön.

Sockenstämman är högsta beslutande instans och styrelsen kallas sockenråd. Till ordförande i det första sockenrådet valdes Johan Boström, till sekreterare Ulla Göransson och till kassör Birgitta Wik. Sockenrådets sammansättning har förstås ändrats under årens lopp, men ordförandena har suttit ganska länge. Johan Boström var ordförande från starten Därefter tog Bosse Andersson vid till och så Staffan Bond som är föreningen nuvarande ordförande. Ända sedan starten har sockenföreningen haft ett litet kansli, ett sockenkontor, som fungerat som mötesplats och administrativt nav.

Kontakta Mora kommun

Det bemannades inledningsvis av Monica Bäck. Verksamheten organiserades i arbetsgrupper, där intresserade personer fick utrymme för sin kreativitet och sitt engagemang.

sollerön mötesplatser för äldre långshyttan göra på dejt

Redan det första året var 20 arbetsgrupper igång. Flera grupper arbetade i studiecirkelns form. Även om många initiativ togs var det självklart att inte göra det som bygdens övriga föreningar och företag redan gjorde eller planerade. Tvärtom var ambitionen att stimulera andra till att ta tag.

De första åren, när många i socknen blev arbetslösa i spåren av den nationella ekonomiska krisen, hade föreningen många anställda med hjälp av arbetsmarknadsmedel.

Stora projekt, utvecklingsplaner och remisser Sockenföreningen har sollerön mötesplatser för äldre tag i många för socknen viktiga frågor och drivit tunga projekt, flera finansierade av EU-medel. Men huset står kvar till glädje för bland andra Odd Fellows som förvärvat byggnaden. En lokalekonomisk analys LEA och flera utvecklingsplaner för socknen har tagits fram, den senaste Sockenborna har här prioriterat insatser för bygdens utveckling, de flesta sådana som man själva kan klara av och några som ställt krav på framför allt Mora kommuns medverkan.

Föreningen har fungerat som remissinstans och lämnat synpunkter och förslag till kommunen på väghållning, trafiksäkerhet, fysiska planer mm. Föreningen har också samarbetat praktiskt med kommunen om biblioteket, lokaluthyrning m.

En del i sockenföreningens regi, annat av andra föreningar, företag och enskilda. Ett sentida exempel är Sollerömacken, som drivs av sockenbolaget Sollerö petroleum AB. Den stod färdig efter ett idogt arbete av många i styrelsen, främst Bosse Andersson och Rune Bäck. Det finns sådant som det tagit tid att få till stånd.

Ett exempel är ett friskvårdcenter. Det kan nu sägas finns i form av Hälls Gym i Företagshuset.

Några av de ursprungliga idéerna har ännu inte förverkligats. Sollerö Sockenhus ser nu ser ut att bli verklighet sollerön mötesplatser för äldre sockenföreningens övertagande av kommunalhuset.

En vindgrupp med representanter för Sockenföreningen och Hembygdsföreningen beslutar om hur medlen ska användas.

sollerön mötesplatser för äldre dejt aktiviteter i degerfors- nysund

Hittills har kronor fördelats till 27 föreningar för 52 investeringar och projekt. Den största satsningen är till macken. Några andra exempel är cykelväg Gesunda- Ryssa, frisbeegolfbana vid Idrottsparken, förbättring av Rävnäs badplats i Bodarna, körresor till Rumänien och Tyskland och hjärtstartare i socknens lanthandel Koopen.

Sockenkontoret med hemsida och sockenblad Sockenkontoret har funnits i olika lokaler, de senaste 10?? Kontoret bemannas av Mikael Eriksson som sköter protokollföring, föreningsservice, hemsida, uthyrning av lokaler i kommunalhuset mm.

Hemsidan har successivt utvecklats med assistans av Torbjörn Nääs. Solleröbladet sköts av Ninna Lundin och delas ut av ett tiotal byombud. Det ger uppskattad information i socknens alla postlådor. Vid sockenstämman beslutades att sockenföreningen skulle ta över huset under vissa villkor.

En kinneved dejta kvinnor rätt så segsliten process är fibrering av socknen med både mobilisering av fastighetsägare och omfattande kontakter med Mora Stadsnät.

Under ska det förhoppningsvis till allra största del vara klart. Det finns mer att göra.

sollerön mötesplatser för äldre forshälla dating

Något som inte var aktuellt när planen togs fram är flyktingmottagandet. Sockenrådet ser det som angeläget med ett gott mottagande och det har också många bidragit till, både föreningar och enskilda.

Idrottsföreningen är ett föredöme.

Sollerö Sockenförening

Boendena ger jobb, tryggad service och förhoppningsvis nya sockenbor! Men en bättre information före etableringarna hade varit på plats. Vi står ständigt inför nya utmaningar. Det ska vi ha en beredskap för.

Mer info Siljansbygden ligger i Dalarna och det är området runt den underbara sjön Siljan samt Orsasjön.

Sockenföreningen ska initiera och driva projekt och processer och ta sig an uppgifter som sockenborna finner angelägna.