Broby singlar. Om Jennie Lundmark på Broby Skog 2346


broby singlar

Till menyn Vinterväghållning Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter. De flesta större genomfartsvägarna är statliga och plogas och halkbekämpas därför av Trafikverkets entreprenörer.

broby singlar

Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelbanor längs de större genomfartsvägarna. Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till: ca 5 cm på gång- och cykelbanor ca 7 cm på prioriterade gator ca 10 cm på övriga gator Till prioriterade gator räknas de mest trafikerade gatorna samt de som trafikeras av kollektivtrafiken.

broby singlar

Så prioriteras arbetet Målsättningen är att större gator samt gång- och cykelbanor skall vara klara före morgonrusningen. Först plogas bussgator samt gång- och cykelbanor, därefter gator med omfattande trafik samt busshållplatser och parkeringsplatser.

Bostadsgator får vänta broby singlar sist. Du som är fastighetsägare ska så snart som möjligt ta bort snö och is som är till besvär för gående.

Dejta män i Broby

Vid halka ska du sanda gångbanan eller vidta andra åtgärder för att motverka halkan. Fastighetsägarens skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan gäller inte om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

broby singlar

Fastighetsägaren har vid dessa tillfällen broby singlar att halkbekämpa ett område för gångtrafik omedelbart utanför snövallen. Det är fastighetsägarens eget ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallen för in- och utfarter.

Här finns Kärleken, Nya Vänner, Gemenskap, skratt och upplevelser, stöd och hjälp tillsammans med singlar i hela landet genom att delta och aktivera dig på olika sätt. Vi på Singel i Sverige vill skapa trygghet, förtroende och tillit. På Singel i Sverige är det tillåtet att vara sig själv. Alla åldrar är välkomna. Man vet aldrig förrän man prövat.

Grus används med hänsyn till miljön Halkbekämpning sker vid behov med sandningssingel. Kommunen strävar efter att minimera användning av salt av hänsyn till miljön. Halkbekämpning med salt kan förekomma på genomfartsvägar där Trafikverket är väghållare.

broby singlar