Mötesplatser för äldre i umeå


Målet för MSI är att öka kunskapen om social innovation och skapa en god grogrund för lösningar som kan möta de utmaningar samhället står inför.

mötesplatser för äldre i umeå

Enkelt uttryckt handlar social innovation om att skapa nya lösningar på samhällsutmaningar. Fair trade, bibliotek, folktandvård och förskola är några välkända exempel som alla vuxit fram som svar på olika samhällsbehov.

mötesplatser för äldre i umeå

På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till detta, inte minst när det gäller att tackla samhällsutmaningarna inom Agendaförklarar Anna Sandström Emmelin, en av projektledarna. Starkare tillsammans Som en del av Mötesplats Social Innovation strävar Umeå universitet efter att: underlätta utvecklingen av ny kunskap inom social innovation och sprida den vidare skapa mötesplatser för olika samhällsaktörer Att främja samverkan är en viktig nyckel för att kunna ta vara på och växla upp de goda idéer som finns — hos lärosäten, regioner, kommuner, företag, idéburna organisationer, medborgare och myndigheter.

Satsningen finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

mötesplatser för äldre i umeå