Hagby dating site


Lyssna Silverskatten i Hagby kyrka En silverskatt med gamla mynt som låg gömd under kyrkans golv liksom skelett och ett runstensfragment.

Slunga honung i Hagby

Det hittades av arkeologerna när Hagby kyrka renoverades. Hagby kyrka med sakristian från talet närmast.

singlar statistik

Den är en av endast åtta medeltida rundkyrkor som finns kvar i dag. På grund av ett hussvampsangrepp så var kyrkan tvungen att saneras och därför gjordes en arkeologisk undersökning Undersökningen är ett komplement till en omfattande undersökning på talet. Jesu gravkyrka i Jerusalem anses ha inspirerat till byggandet av våra rundkyrkor. Det var välbeställda personer under medeltiden som lät uppföra kyrkorna vid hagby dating site gårdar, till exempel biskopar och ärkebiskopar.

Tidpunkten för hagby dating site de byggdes är inte helt klar men dateringar till perioden talet förekommer.

Hagby, Sweden Weather

Tusenårigt meddelande I en av gravkamrarna hittades ett kalkstensfragment med fyra runor inristade. Runtexterna på gravmonumenten omtalar oftast att en eller flera personer uppförde gravmonumentet över en familjemedlem.

Den runristade stenen med texten …r auk… Det kan tolkas som att det var två personer som lät uppföra gravmonumentet över någon: det ena namnet slutar på. Kanske var kyrkogården i bruk långt tidigare och det lilla runstensfragmentet kan härröra från ett tidigkristet gravmonument, från talet eller talets början.

ockelbo dating apps

Det finns dock inga andra indikationer på vare sig äldre gravar eller en tidig kyrka. Nästan människoskelett påträffades också i rund- och vapenhus, däribland i tre gravkammare. Silverskatten Arkeolog Johan Stenvall med en del av de drygt mynten från talets gömda och glömda myntskatt.

Services - In spring we submitted Search Search. Search on the website Search Search. Sort for: Relevance Date.

Gropen var grävd i golvet i rundhuset och förmodligen har mynten legat i en pung. Troligen hamnade den där under orostider.

Date night för par — saker att göra på dejten E-post p4kalmar sverigesradio. Följ via Facebook Twitter Instagram. Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster? Besök vårt supportforum.

Fyndet innehåller mynttyper som det råder oenighet om bland numismatiker när de är präglade. Dateringarna spänner från talets andra hälft till mitten av talet. På talet påträffades mynt i kyrkan så totalt har omkring mynt hittats.

File:Hagby kyrka ext4.jpg

Fyndet är därmed ett av de största från fastlandets kyrkor. Det här är också andra gången en silverskatt påträffades i golvet i kyrkan.

gärsnäs dating apps

År hittades en del av kyrkans medeltida liturgiska föremål, bland annat två paténer och kalkar, vilka sannolikt hade gömts undan Gustav Vasas silverkonfiskation på talet.

Kyrkans byggnadshistoria Inget talar för att bottenvåningen ursprungligen skulle ha varit planerad som en profan eller världslig våning för den person som lät bygga kyrkan, något som tidigare förelagits.

dating i träslövsläge

Däremot har stora förändringar skett i kyrkans byggnadshistoria. Ursprungligen har det funnits en takkonstruktion där en pelare burit upp ett tak. I ett senare skede har denna takkonstruktion förändrats radikalt, när istället fyra pelare troligen har burit upp fem kryssvalv. Det finns uppgifter om att valven rasade år och därefter byggs ett träinnertak istället.

👨🏽‍🤝‍👨🏻 India mein Gay Dating mushkil kyon hai... 😰

Idag är kyrkan åter öppen efter den stora renoveringen. Läs mer om:.