Par söker man i götene


Källby ås i Källby Götene kommun Källby ås i Källby Götene kommun Vid Källby ås en knapp mil öster om Lidköping står två imponerande runstenar Vg 55, Vg 56 på varsin sida av den gamla landsvägen. En av runstenarna är av röd kalksten och nästan 4,5 meter hög.

Källby ås i Källby (Götene kommun)

Den har kallats Höge hall och liknande. Den andra mäter drygt tre meter i höjd och består av grå sandsten.

BIGVinContoret20210605 SD 480p

På denna finns en märklig människoliknande figur. De båda runstenarna på Källby ås Vg 55, Vg Han berättar där att det vid ett vägskäl i Källby fanns tre ofantliga stenar lagda så att de par söker man i götene en port.

Något portliknande runmonument av den typ som beskrivs i boken känner vi inte till, men det kan nämnas att en liknande tradition finns om den norska Vangstenen.

Other languages with Google Translate

Den avbrutna runstenen efterfrågades, och ortsborna visade honom då en figurförsedd runsten som låg som gångbro över en bäck i Skälvum en halvmil öster om Källby. På Magnus Gabriel de la Gardies befallning fördes stenen till Källby. Enligt uppgift skall det ha behövts 20 par oxar för arbetet. När Hadorph ett par år senare återkom kunde han konstatera att rotändan och runstenen från Skälvum var av olika färg och alltså inte kunde höra ihop.

HYRES / UTHYRES / SKARABORG

Flyttningen var alltså ett misstag. Då det var ett stort arbete att flytta stenen och inskriften dessutom farit illa på den tidigare platsen lät han dock resa stenen på den förlorade stenens plats.

par söker man i götene

Rotändan finns med på ett par teckningar från samma tid som Hadorphs besök, men har sedan försvunnit. Inskriften på den korsmärkta stenen Vg 55 lyder: ulfʀ : auk : þiʀ : raknar : risþu : stin : þansi : iftiʀ : fara : faþur sin : …ristin : man : saʀ : hafþi : kuþa : tru : til : kus : Ulfʀ ok þæiʀ Ragnarr ræistu stæin þannsi æftiʀ Fara, faður sinn … [k]ristinn mann.

Nyhetsarkiv

Saʀ hafði goða tro til Guðs. Han hade god tro på Gud. Vad som har stått i det skadade partiet vet vi inte. Hugo Jungner, som skrev om stenentänkte sig att det kunde utfyllas med [Þan næfndu aldiʀ allk]ristin man.

Runföljden kan i så fall återge ett mansnamn Styrlakʀ.

Götene Vatten & Värme AB - Nyhetsarkiv

Detta namn är i övrigt okänt i det runmaterialet. I medeltida källor finns dock ett belägg på ett namn Storlach från Västergötland som kanske kan återge samma namn.

par söker man i götene

En annan möjlighet är att det handlar om mansnamnet Styrlaugʀ, men denna tolkning förutsätter i så fall en utelämnad u-runa. Runföljden kaur ska troligen tolkas som en skrivning för mansnamnet Karr eller Kǫrr. Runstenen Vg 56 på Källby ås. Evert Salberger antog att det som figuren håller i handen är ett svärd och att bilden föreställer Sigurd Fafnesbane. Detta kan dock inte vara riktigt.

Sökresultat

Det som figuren håller i handen och som går runt hans midja ser i stället ut att vara en orm. Ibland har man velat tolka de båda ristningarna som par söker man i götene för kampen mellan kristendomen den korsmärkta stenen och hedendomen den figurförsedda stenen. Detta förslag faller redan av det skälet att den senare stenen inte står på ursprunglig plats.

par söker man i götene

Om Fare sägs att han varit en kristen man med god tro på Gud. Det är sällan som den kristna tron framhävs så tydligt, men en liknande formulering finns också på en småländsk runsten. I anslutning till runstenarna finns också ett gravfält med tre högar och några runda stensättningar. Läs mer om runstenarna i Västergötlands runinskrifter.