Mötesplatser för äldre i gislaved


Dess äldre namn var Skäppekullen innan det ändrades till Smalestenar, där smale lär syfta på får och getter. Det ändrades på nytt och hette i kyrkans längder "Smålandsstenar".

mötesplatser för äldre i gislaved

Gravfältet med fem eller sex stora domarringar är beläget på ett plant, sandigt område väster om en dubbelkrök av Nissan och 1,5 km nordost om centrala delen av samhället Smålandsstenar.

Intill gravfältet ligger Villstads hembygdsgård. Domarringarna består av sex till tjugo stående, eller nu kullfallna stenar, medan en av ringarna har ett block i sin mitt.

mötesplatser för äldre i gislaved

I den största där tjugo stenar ingår är diametern hela 20 m. Fler gravar har sannolikt funnits vars stenar plockats bort för att ingå i andra byggnationer. Först i början på talet när prästen Dating site hovmantorp Nordin påtalade att området innehöll oersättliga fornminnen insåg allmänheten att det borde bevaras.

mötesplatser för äldre i gislaved

Förr trodde man att här varit en viktig mötesplats mellan smålänningar, hallänningar och västgötar, en föreställning som nu enligt Länsstyrelsen anses sakna historisk bakgrund. Läget utmed Nissan och den urgamla Nissastigen utesluter dock inte att här ändå varit en mötesplats av betydelse, eller en anhalt för alla de som färdades förbi på väg och vatten.

Vad namnet beträffar så betyder det inte heller nödvändigtvis att det måste komma av just smale, en betesplats för getter och får.

Train Driver's View: Halmstad to Göteborg

Det kan lika gärna vara bildat av små land bygdersom ingår i landskapet Småland. Det första namnet Skäppekullen kan komma av det fornsvenska ordet skipa i betydelsen skipa rättvisa, ordna, besluta. Alltså kullen där man fattade beslut.

mötesplatser för äldre i gislaved