Mötesplatser för äldre i jämtland, Bli medlem i PRO


Grundläggande betaltjänster Grundläggande betaltjänster Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

dejting fjälkinge

Investeringar i kommersiell och offentlig mötesplatser för äldre i jämtland Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då på dejt överum du söka stöd för det. Investeringar i kommersiell och offentlig service Investeringar i rekreation och turism Vill du skapa möjligheter för rekreation och turism på landsbygden? Du kan få stöd för att till exempel skapa leder för vandring och sätta upp skyltar med turistinformation.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Investeringar i reakreation och turism Investeringar i småskalig infrastruktur Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

göra på dejt i ljungbyhed

Investeringar i småskalig infrastruktur Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd dejting bua din investering om den leder till ökad sysselsättning. Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur Vill du skydda dina betande tamdjur?

Äldre och andra i behov av stöd

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur. Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad Samarbeten för nya jobb på landsbygden Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden?

mötesplatser för äldre i gävle heliga trefaldighet

Samarbeten för nya jobb på landsbygden Stöd till bredbandsutbyggnad Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv. Stöd till bredbandsutbyggnad Stöd till hembygdsgårdar Vill du utveckla din hembygdsgård?

Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats. Stöd till hembygdsgårdar Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer?

Ny mötesplats för äldre i Torvalla

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering. Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer Utveckling med bygdemedel Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Funktionsnedsättning Syn- och hörselombud Du som har en syn- eller hörselskada kan ha rätt att få hjälp av ett syn- och hörsel­ombud. Ombudet arbetar för att under­lätta din vardag. Syn- och hörselombud Särskilt boende Du som har så stort behov av trygghet och vård att du inte längre känner trygghet i ditt hem har rätt att få flytta till särskilt boende.