Mötesplatser för äldre i lycksele, Du kan även söka


mötesplatser för äldre i lycksele tjärstad träffa tjejer

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt skogsmuseum med lokalisering i Lycksele.

Motivering Skogsmuseet i Lycksele, grundatär ett kulturhistoriskt museum med ansvar för skog- och skogsbrukshistoria i Västerbottens län.

Brännbergsvägen 14- gruppboende

Museets uppdrag är att arbeta med insamling, tingsryd online dating, utställningsverksamhet och forskning beträffande skogsbruk och flottning. Ägardirektivet lyfter särskilt fram insatser för att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. Museet ska också arbeta med information och pedagogisk verksamhet.

Varje år samlas påverkare, politiker och beslutsfattare, forskare, studenter och entreprenörer — kort sagt representanter från alla delar av samhället.

Skogsmuseet i Lycksele är det enda helårsöppna skogsmuseet i landet med samlingar, arkiv, forskning och specialutbildad personal. Samlingarna rymmer bl a en av Europas få stora, historiska skogsmaskinsamlingar vars innersta kärna härstammar från SCA liksom ett i museivärlden unikt dendrokronologiskt laboratorium med tillhörande forskning på internationell nivå. Ett nytt tillskott till museet mötesplatser för äldre i lycksele Birger Nordins unika samiska samling, som permanent deponerats på Skogsmuseet.

mötesplatser för äldre i lycksele svängsta dejt

Denna samling består av cirka 2 föremål; bruksföremål, äldre samisk litteratur, konst och textilier. Skogsmuseet i Lycksele har lyckats hävda sig väl i förhållande till sina nordiska systermuseer när det gäller regelbundet samarbete och årligen återkommande seminarier.

mötesplatser för äldre i lycksele växjö dating app

Museet planerar att stå värd för den nordiska skogshistoriska konferensen under kulturhuvudstadsåret Skogsmuseet har även initierat bildandet av det skogliga nätverket Skogsriket mellan skogsmuseer, museer med skogliga samlingar och skogshistoriska sällskap samt SLU. Nätverket arbetar med olika samarbetsprojekt, till exempel en landsomfattande skoglig webbdatabas. Skogsmuseet har också ett nära samarbete med Umeå universitet, Sveaskog och andra skogsbolag, Skogstekniska klustret, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Ett viktigt mål för Skogsmuseet är att uppnå status som ett nationellt ansvarsmuseum, ett skogshistoriskt centrum för att spegla den boreala skogens och skogsbrukets historia, nutid och framtid.

Förhoppningen är att verksamheten ska kunna utvecklas till ett verkligt skogsvetenskapligt centrum, en nationell och internationell mötesplats för det skogshistoriska arvet och skogens framtid. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende är för dig som behöver vård- och omsorg dygnet runt. Ditt behov kan grunda sig i demens, annan sjukdom eller ålderdom.